AB'de eğitim sınavlarında puanlar eksik hesaplandı, mahkeme kararları dikkate alınmadı – Son Dakika Eğitim, Türkiye Haberleri

Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında Avrupa Birliği üyesi ülkelerin üniversitelerinde araştırma veya lisansüstü eğitim olanağı sağlanması amacıyla hayata geçirilen Jean Monnet burs programının yazılı sınavında usulsüzlük olduğu bildirildi.

2020 yılında sınava giren vatandaşlar, sınav sonuçlarının beklediklerinden çok daha düşük çıkması nedeniyle Kamu Denetçiliği Enstitüsü'ne (KDK) başvurdu. KDK sınavında, sınavı geçen diğer adaylarla karşılaştırıldığında adayların cevaplarının 15 ila 20 puan arasında eksik olduğu belirlendi. Adaylardan biri, düşük puanların iptali için Ankara 6. İdare Mahkemesi'ne dava açtı. İptal talebiyle davayı reddeden mahkemenin, yanıtların kaydedildiği imzalı değerlendirme raporlarını ibraz etmeden ve belirlenen şartlardan biri olan “meşruiyet kontrolü”nü yapmadan davayı reddettiği ileri sürüldü. idari prosedürde. usuli işlemler.

Davayı sunan vatandaş, kararı veren mahkeme başkanının davalı idarenin çalışma grubunda yer alması nedeniyle dosyaya itiraz etti. İtirazın değerlendirilmesi sonucunda, inceleme tarihinde yargısal denetime imkan veren bir cevap başvurusunun bulunmadığı anlaşılmıştır.

BÜROKRASİ DEĞERLENDİRİLDİ

2022 yılında sınava giren bir aday daha düşük puanının iptali için mahkemeye başvurdu. Ankara 18. İdare Mahkemesi, vatandaşın puanının normalden 13 puan düşük olduğuna hükmetti. Temyiz Mahkemesi, idare mahkemesinin kararını onadı. Mahkemenin nihai kararına rağmen Türkiye'deki AB heyeti, puanı düşük hesaplanan vatandaşın şikayetini hafifletmedi. Mağdur vatandaşlar, uzun yıllar burs programı sınavında değerlendirici olarak görev yapan akademisyenlerin, adaylarını bu sınava özel olarak hazırladıklarını, sınav değerlendirmelerini akademisyenlerin kendilerinin yaptığını iddia etti. Adaylar, bu durumun eşit şartlarda rekabet etme imkânını ortadan kaldırdığını ve mevzuata aykırı olduğunu kaydetti.

Ortak Ticaret Politikası alan sınavına giren bir aday, görev yaptığı dönemde özel sektör ve üniversite kontenjanlarından da sınava girenler olmasına rağmen programa kabul edilen bursiyerlerin tamamının Ticaret Bakanlığı personeli ve bunların bağlı oldukları akademisyenler olduğunu söyledi. Saha başvuruları Ticaret Bakanlığı bürokratı tarafından değerlendirildi.

'BURS DİZİSİ GERİ DÖNMEDİ'

Mağdur olduğunu öne sürerek mahkemeye konuşan aday, son yıllarda sınava giren pek çok memurun karı-koca kardeş olduklarını, birçoğunun da eğitimlerini tamamladıktan sonra sivil memurluktan istifa ederek bir daha geri dönmediğini söyledi. Türkiye'ye mi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir